Bức tranh thuận buồm xuôi gió kiểu tranh ghép nhiều tấm G2 – 42

1.200.000

Bộ tranh Thuận Buồm Xuôi Gió được thiết kế kiểu tranh ghép bộ nhiều tấm, trong đó 1 tấm cỡ 30x90cm, 2 tấm cỡ 30x80cm, và 2 tấm cỡ 30x70cm. Tổng thể bộ tranh có kích cỡ rộng 150cm và cao 90cm

Zalo : 0396.696.209
0396.696.209