Bức tranh mã đáo thành công ghép bộ nhiều tấm G2-01

1.300.000

* Bộ tranh mã đáo thành công được thiết kế kiểu tranh ghép bộ 5 tấm, trong đó 2 tấm 40 x 50cm, 2 tấm 30x80cm, 1 tấm 30x90cm. Tổng chiều rộng và chiều cao tranh là 170 x90cm.

Zalo : 0396.696.209
0396.696.209